Hakkımızda

IBAN Hesaplama
IBAN Sorgulama
IBAN Hesaplama
IBAN Hesaplama
Şube mevduat hesabınızına ait IBAN ı öğrenmek için bu bölümü doldurunuz:
Müşteri Numarası :    
Hesap Numarası :    
IBAN Sorgulama uygulaması hesap numarası alanına girilen numaraya uygun olarak IBAN numarası göstermektedir.Hesap numarasının doğruluğu kontrolü yapılmamaktadır.

Talebim üzerine Bankanız nezdindeki hesaplarıma/hesaplarımdan yapılacak havalelerde kullanılmak üzere üretilen, yukarıda yazılı International Bank Account Number- IBAN’ın tarafıma bildirildiğini, IBAN’ın kullanılması ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi, IBAN’ın kullanımı ile ilgili sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, tarafımdan ya da havale göndericileri tarafından anılan numaranın eksik veya hatalı olarak yazılması nedeniyle çıkacak ihtilaflarda Bankanızın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Bankanızdan herhangi bir talebimin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.