Hakkımızda

Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız

 

Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız
Organizasyon Yapımız

YÖNETİM KURULU

Başkan Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
İkinci Başkan Yalçın ÖNER
Murahhas Üye Osman AKYÜZ
Üyeler İbrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
  Khalifa Taha Hamood
  Hood Hashem Ahmed Hashem
  Ekrem PAKDEMİRLİ
  Mitat AKTAŞ
  Hamad Abdulla A. EQAB
  Fahad Abdullah A. ALRAJHI
  Fahrettin YAHŞİ

ÜST YÖNETİM

Genel Müdür Fahrettin YAHŞİ
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali VERÇİN
Genel Müdür Yardımcısı Nihat BOZ
Genel Müdür Yardımcısı Temel HAZIROĞLU
Genel Müdür Yardımcısı Bülent TABAN
Genel Müdür Yardımcısı Turgut SİMİTCİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı Melikşah UTKU
Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Esfa EMEK
Genel Müdür Yardımcısı Ayhan KESER

BİRİM MÜDÜRLERİ

Mali İşler Kıdemli Müdürü Ahmet OCAK
Kurumsal Krediler Kıdemli Müdürü Hüseyin TUNÇ
Ticari Krediler Müdürü Osman ÇELEBİ
Risk Takip Müdürü Kemal YAYLA
Bireysel Pazarlama Müdürü Ömer Lütfi TAMA
Bireysel Krediler Müdürü Salih UZUN
Fon Yönetimi ve Finansal Kurumlar
Müdürü
İhsan Fehmi SÖZKESEN
Dış İşlemler Operasyon Müdürü Mustafa ÇETİN
İdari İşler Müdürü Ahmet GÜZEL
Hukuk İşleri Müdürü Hakan KURBETCİ
Pazarlama Bölge Müdürü İsmail KUZ
Pazarlama Bölge Müdürü Kenan Can GÖKPINAR
Pazarlama Bölge Müdürü Hasan ALTUNDAĞ
Pazarlama Bölge Müdürü Ahmet OĞUZ
Pazarlama Bölge Müdürü Barış KÖSTEN
Teftiş Kurulu Başkanı İsmail KÜÇÜKERDOĞAN
İç Kontrol Başkanı İlhami ÖZDEMIR
Risk Yönetim Başkanı Volkan EVCİL
Bankacılık Hizmetleri Operasyon Müdürü Ahmet KOÇ
İnsan Kaynakları Müdürü Ercan ALBAY
Krediler Operasyon Müdürü Fatih BOZ
Kredi Yönetimi ve İzleme Müdürü Ali KUDEN
Eğitim ve Organizasyon Müdürü Ahmet ERKOÇ
Yatırımcı İlişkileri Müdür V. Adem KARAKELLE
Ödeme Sistemleri Operasyon Müdür V.
Mesut AK
Yazılım Geliştirme Müdür V.
Hasan ABACIOĞLU
Müşteri, Kanal ve Analitik Uygulama Geliştirme Müdürlüğü
Teoman TAĞTEKİN
Bilgi Teknolojileri Sistem Destek Müdür V.
Selçuk BİLGİ
Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetişim Müdür V.
Haluk ÖNGÖREN