Ticari / Kurumsal

Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ

Albaraka Türk, Bankacılık Kanunu gereği elden çıkarılması gerekenler ile ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini yazılı teklif almak suretiyle satışa sunmaktadır.

Bankamızın web sayfasında, ilanlarında, tekliflerinde vesair açıklamalarında satışa sunulan gayrimenkullerin cinsi, miktarı vesair özellikler ile, satış fiyatı gibi hususlarla ilgili olarak yer alacak açıklamalar bedeller herhangi bir taahhüt niteliğinde olmayıp tamamen genel tanım / bilgi amaçlıdır.

Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ
Tekirdağ

İL/İLÇE CİNSİ METRE KARE SATIŞ FİYATI
TEKİRDAĞ / MERKEZ METRUK TUĞLA FABRİKASI 
BİNASI
27.300,00 m2 900.000 TL
Mahalle / Köy : BIYIKALİ KÖYÜ
Sokak / Mevki : HAYRABOLU YOLU ÜZERİ
Pafta : 6
Ada : 1541
Parsel : 789-832-834-838-840
Arsa Payı :  
Adres : Bıyıkali Köyü, Hayrabolu yolu üzeri, Tuğla Fabrikası 6 pafta,
MERKEZ/TEKİRDAĞ

Satışa çıkartılan gayrimenkuller, halihazır hukuki ve fiili durumları ve şartları ile satışa sunulmuş olup, gayrimenkullerin tapu kaydı, çapı,imar durumu, iskanı, kiracı, şagil vesair kullanıcıları vesair özellikleri ve durumları hakkında Bankamızın herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Gayrimenkullere ilişkin hukuki ve fiili gerekli tüm inceleme ve araştırmaların alıcı/teklif veren tarafından yapılması gerekmekte olup, gayrimenkulün hukuki ve fiili tüm durumları hakkında araştırma yaparak, görerek ve beğenerek teklifte bulunmuş sayılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Bankamızdan ileride hiçbir talebinin olmadığını teklif veren/alıcı peşinen kabul ederek teklifte bulunmuş olacaktır.

Teklifler tüm Şubelerimize ve Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılabilir.
Tekliflerin değerlendirilebilmesi için açıklanan satış fiyatlarının %5 'i tutarındaki nakit teminatın ''gayrimenkul satışları teminat bedeli'' açıklamasıyla yatırılarak dekont fotokopisinin yazılı teklif ile birlikte sunulması gerekmektedir. Açıklanan satış fiyatının bulunmadığı durumlarda Bankamızın belirleyeceği nakit teminatı yatırılacaktır. Bankamız teminat miktarını artırma vesair şekilde değiştirmeye yetkili olup, bu takdirde Bankamızın belirlediği/belirleyeceği teminatların yatırılması halinde teklif değerlendirilebilecektir.

Tüm teklifler Bankamız açısından bir kabul teşkil etmemek üzere alınır. Bankamız açıklanan satış fiyatları üzerinden sunulan teklifleri kabul etmek zorunda değildir. Teklifler, yetkili birimlerde görüşülür, sonucunda kabul veya ret ile sonuçlandırılır.

Teklifin kabul edilebilir görülmesi halinde, Banka tarafından belirlenecek süre içerisinde; satış bedeli ile diğer ödemelerin tamamının nakden ve peşinen yapılması ve diğer yükümlülüklerin alıcı tarafından yerine getirilmesi kayıt ve şartlarının gerçekleşmesinden sonra devir, ferağ ve teslim işlemleri gerçekleştirilecektir.Satış fiyatının yabancı para olarak açıklandığı durumlarda satış bedeli, aynen yabancı para olarak veya Bankamızın döviz satış kuru üzerinden TL olarak ödeme yapılacaktır.Satış bedelinin taksitli olarak ödenmesinin kabul edilmesi halinde belirlenecek vade ve miktarlara göre ödemeler yapılacaktır.

Yapılan tekliflerin Bankamız tarafından reddi halinde yatırılan nakit teminat, ret kararından itibaren 15 gün içerisinde teklif dilekçesinde belirtilen banka ve hesap numarasına veya müracaatı halinde teklif sahibine iade edilir.Teminat iade edilinceye kadar geçecek süreyle ilgili olarak teklif verenin faiz, kar payı vesair ad altında bir hak ve talebi olmayacaktır.


Ahmet Yahya ÇELEBİ Ayhan AKBAŞ Ömer KARA
Tel : 0216 666 02 17 Tel : 0216 666 05 69 Tel: 0216 666 06 63
acelebi@albarakaturk.com.tr aakbas@albarakaturk.com.tr Fax: 0216 666 16 15
    okara@albarakaturk.com.tr

Adres

 

    ALBARAKA TÜRK Katılım Bankası A.Ş.  
    Risk Takip Müdürlüğü  
    Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.No:3  
    Ümraniye / İSTANBUL